VCA bedrijfscertificeringen   

Wat is VCA,Water,Electro,Centrale,Verwarming,DakwerkenB-VCA certificaat

Steeds vaker wordt VCA certificering van uitvoerende bedrijven geŽist door Nederlandse opdrachtgevers in onder andere de bouw-, metaal-, installatie- en transportsectoren. Maar wat is dat VCA precies? En welke wereld gaat erachter schuil?

Van checklist naar markt

VCA is de afkorting van Veiligheid, gezondheid en milieu-Checklist Aannemers.
De eerste versie van de checklist was bedoeld als een lijst van eisen gesteld aan aannemers, die werkzaamheden mochten uitvoeren bij (vooral) petrochemische bedrijven. Deze lijst is in 1989 door vertegenwoordigers van verschillende petrochemische bedrijven opgesteld. Inmiddels is de lijst uitgegroeid tot een nationale en internationale norm met een bijhorend certificatiesysteem.


Het VCA certificatiesysteem wordt beheerd door het uitvoerend orgaan van de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Het systeem staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).